ID Grup ţintă Valoare
24 Elevi (învăţământ preuniversitar) 0
102 Personal din întreprinderi cu atribuţii de tutori/maiştri de ucenicie/mentori 0
114 Personal implicat în elaborarea şi avizarea CDL 0
116 Personal specializat în furnizarea de servicii de orientare şi consiliere profesională 0
129 Studenţi 0
132 Ucenici 0
141 Personal implicat în organizarea şi funcţionarea firmelor de exerciţiu 0
144 Tineri absolvenţi (în prima etapă a primului loc de muncă relevant) 0
180 Elevi inmatriculati in sistemul national de invatamant 0
181 Studenti inmatriculati in sistemul national de invatamant 500
182 Tineri absolventi  

A1 Realizarea procedurilor de lucru care vor guverna parteneriatul creat pentru implementarea proiectului

Un proces de implementare aferent cererii de finantare realizat O metodologie de monitorizare realizata O metodologie de monitorizare aplicata O procedura de achizitii pentru achizitionarea de servicii de audit O procedura de achizitii pentru achizitionarea de expertiza contabila Minim 5 cereri de rambursare realizate Minim 5 rapoarte tehnico financiare realizate rapoarte de activitate, pontaje, documente justificative, liste de achizitii, rapoarte tehnico financiare etc. Rezultatele corespund obiectivului specific 1

A2 O comisie de achizitii realizate

Un set de documente programatice si documente de raportare realizate - liste de achizitii etc Un set de documentatii de achizitii si proceduri de achizitii realizate Un set de proceduri de evaluare realizate Un set de resurse achizitionate in conformitate cu legislatia in vigoare si cu cererea de finantare – resurse utilizate pentru implementarea proiectului care sunt mentionate in cererea de finantare. Rezultatele corepsund obiectivului specific 1

A3 O strategie de diseminarea realizata

O pagina web realizata Un set de materiale ce vor fi postate pe pagina web realizate Un set de informatii diseminate O conferinta de lansare realizata – minim 25 de participanti, 1 comunicat de presa realizat O conferinta de anuntare stadiu proiect realizata – minim 25 de participanti, 1 comunicat de presa realizat O conferinta de inchidere realizata– minim 25 de participanti, 1 comunicat de presa realizat 500 brosuri 1000 fluturasi

A4 O strategie de campanie realizata 12 seminarii de informare realizate

Minim 25 de participanti informati la fiecare seminar realizat Un raport de campanie realizat Un raport de campanie diseminat Rezultatele corespund obiectivului specific 2.

A5 O metodologide de consiliere realizata

Un set de formate cadru de orientare si consiliere profesionala realizata 25 de calculatoare achizitionate 25 de birouri 25 de scaune 300 de persoane recrutate in vederea consilierii acestora O activitate de consiliere si orientarea profesionala implementata 300 de persoane participante la activitatea de consiliere – participa la minim 2 sedinte de consiliere minim 50 de persoane participa la sedinta 3 de consiliere 300 de dosare de grup tinta realizate. Un centru de consiliere realizat Activitatea vizeaza asistenta membrilor grupului tinta prin intermediul activitatilor de consiliere. Beneficiile acestei activitati sunt legate de avantajele pe care activitatea de consiliere si orientare il ofera membrilor grupului tinta. Acestia se vor familiariza cu cerintele pe care un angajator le solicita la un loc de munca si vor contribui intr-o maniera considerabila la carierele profesionale viitoare a persoanelor care provin din grupul tinta. Principalul avantaj pe care activitatea il genereaza pe piata fortei de munca este ca faciliteaza procesul de tranzitie de la scoala la ocuparea unui loc de munca prin cresterea calitatii procesului educational, contribuie la reducerea somajului in randul tinerilor si la minimizarea riscului de excluziune sociala pentru membrii grupului tinta. Toate acestea contribuie la satisfacerea nevoii grupului tinta de a avea un loc de munca. Activitatea contribuie intr-o maniera directa la obiectivele domeniului major de interventie 2.1. Rezultatele corespund obiectivului specific 2.

A6 Minim 5 angajatori identificati in vederea realizarii de stagii de practica

Un set de reguli ce vor fi aplicate stagiilro de practica stabilite cu respectivii angajatori Un set de formulare de genul caiete de practica, fisa de observare realizate Un regulament de premiere stabilit Minim 5 conventii cadru cu privire la stagiile de practica realizate 200 de persoane recrutate in vederea participarii la stagiile de practica 20 de grupe de stagii de practica realizate 200 de participanti la stagiile de practica 200 de persoane evaluate 20 de premii acordate Activitatea vizeaza asistenta membrilor grupului tinta pe perioada stagiilor de practica. Beneficiile acestei activitati vizeaza identificarea avantajelor pe care stagiul de practica il ofera membrilor grupului tinta. Acestia se vor familiariza cu cerintele pe care un angajator le solicita la un loc de munca si vor contribui intr-o maniera considerabila la cariera profesionala viitoare a persoanelor care provin din grupul tinta.Principalul avantaj pe care activitatea il genereaza pe piata fortei de munca este ca faciliteaza procesul de tranzitie de la scoala la ocuparea unui loc de munca prin cresterea calitatii procesului educational, contribuie la reducerea somajului in randul tinerilor si la minimizarea riscului de excluziune sociala pentru membrii grupului tinta. Toate acestea contribuie la satisfacerea nevoi grupului tinta de a avea un loc de munca. Activitatea contribuie intr-o maniera directa la aceste obiective.

Proiectul a fost gandit si elaborat pornind de la recomandarile, strategiile si obiectivele identificate in POS DRU 2007-2013 si DCI, documente structurate sub influenta analizei situatiei actuale de pe plan national si a tendintelor ce se contureaza la nivel european, urmarind sa transpuna in practica, prin masuri si instrumente active strategii menite sa sustina, sub toate aspectele, capitalul uman – capital considerat de noi ca fiind cea mai importanta resursa a unei organizatii in particular si a unei societati in general.

Cadrul Strategic National de Referinta 2007-2013 (CSNR) face legatura intre prioritatile la nivel european si prioritatile nationale de dezvoltare, stabilite în Planul National de Dezvoltare (PND) 2007-2013.

Strategia PND se axeaza pe Orientarile Strategice Comunitare privind Coeziunea si pe prioritatile Agendei de la Lisabona revizuita, respectiv cresterea competitivitatii, ocuparea deplina si protectia durabila a mediului. Una din cele sase prioritati nationale de dezvoltare ale Strategiei Planului National de Dezvoltare 2007-2013 are ca obiectiv global reducerea decalajelor de dezvoltare fata de UE, o reprezinta Dezvoltarea resurselor umane.

Proiectul este relevant si fata de strategia Europa 2020 prin prisma faptului ca facilitarea procesului de tranzitie de la scoala la viata activa contribuie la mentinerea pe piata muncii o perioada cat mai lunga de timp si implicit la reducerea saraciei.

Proiectul este relevant inclusiv fata de programul Garantia pentru tineri aprobat de Guvern in luna iunie 2013 si care vizeaza insertia profesionala a tinerilor. Proiectul prin activitatile sale contribuie intr-o maniera directa la acest lucru.

Proiectul contribuie intr-o maniera directa la indeplinirea indicatorilor asumati in DCI dupa cum urmeaza: Numărul beneficiarilor serviciilor de consiliere în carieră – 300, Numărul de persoane asistate (elevi/studenţi) în tranziţia de la şcoală la viaţa activă – 200. Proiectul se incadeaza in obiectivele domeniului major de interventie 2.1 pentru ca vizeaza activitati de consiliere si orientare profesionala. Proiectul este construit pe baza obiectivelor POSDRU se mentioneaza faptul ca acesta este in total acord cu obiectivul general POSDRU referindu-ne in special la dezvoltarea capitalului uman.

Stagiile de practica si activitatea de consiliere contribuie la dezvoltarea capitalului uman prin prisma faptului ca acesta contribuie la cresterea nivelului de angajabilitate pentru membrii grupului tinta prin facilitarea procesului de tranzitie de la scoala la viata activa. Proiectul doreste sa rezolve o problema extrem de importanta a sistemului educational: lipsa corelarii intre competentele furnizate de sistemul educational si cele solicitate de angajatori.

Conform statisticilor somajul in randul tinerilor este extrem de mare in Romania, iar nu in ultimul rand marea majoritate a persoanelor care au absolvit studii superioare petrec in somaj cel putin un an de zile dupa finalizarea studiilor. Neexistand o corelare intre cerere si oferta de competente initiale, cei mai multi angajatori au procedat la realizarea propriilor sisteme de formare profesionala: de la programe de formare profesionala pana la infrastructuri de formare. In cadrul procesului de recrutare accentul se pune in special pe profilul psihologic si nu neaparat pe competentele pe care persoana le detine.

De asemenea, aceasta situatie este generatoare de costuri pentru angajatori, acestia fiind fortati sa – si directioneze resursele financiare in astfel de activitati in loc sa utilizeze acele resurse pentru investitii si implicit pentru crearea de noi locuri de munca. Trebuie mentionat ca o astfel de abordare pe langa faptul ca genereaza costuri foarte mari este si o frana pentru dezvoltarea economica a regiunii de implementare. O perioada mai mare de adaptare a noului angajat la locul de munca prin activitati de formare si asistare initiala contribuie la reducerea activitatii angajatorului, acest lucru observandu-se in cifra de afaceri si in taxele si impozite platite catre bugetul de stat care implicit vor fi mai mici.

Activitatea de consiliere realizata de catre actorii interesati in prezent nu este bazata pe teste psihologice si nu este un demers extrem de individualizat pe nevoile fiecarei persoane. De regula acest tip de activitate este realizata fara a se aplica teste psihologice si in maxim o sedinta de consiliere, de cele mai multe ori de grup. Activitatile proiectului constituie o solutie clara si imediata pe care proiectul o implementeaza pentru facilitarea procesului de tranzitie de la scoala la viata activa.

Activitatea de consiliere procedeaza la aplicarea de teste psihologice pentru a evidentia profilul comportamental, se vor oferi informatii atat despre piata muncii cat si sfaturi particularizate pe profilul fiecarei persoane. O astfel de abordare contribuie intr-o maniera directa la cresterea eficientei activitatii de consiliere iar impactul in procesul de tranzitiei de la scoala la viata activa va fi unul mult mai mare. De asemenea, solutia oferita de proiect este una sustenabila prin prisma faptului ca aceasta contribuie pe termen lung la tranzitia de la scoala la viata activa. In cadrul proiectului se va realiza un centru de consiliere care isi va desfasura activitatea inclusiv in perioada de consiliere contribuind astfel la asigurarea tranzitiei de la scoala la viata activa pentru studentii inmatriculati in sistemul national de invatamant.

Centrul va fi integrat in activitatea de baza a promotorului si va proceda inclusiv la consilierea studentilor care provin din cadrul acestei universitati. Stagiile de practica constituie de asemenea o masura clara care contribuie la facilitarea procesului de tranzitie de la scoala la viata activa. In cadrul acestor stagii membrii grupului tinta vor dobandi competente practice, conforme cu programa educationala asigurand astfel o corelarea intre cererea si oferta de competente sau mai exact intre ceea ce furnizeaza sistemul de invatamant si ceea ce solicita angajatorii. In cadrul proiectului studentii vor lua contact cu mediul privat si vor constientiza care sunt competentele pe care un angajator le solicitata, ce reprezinta un loc de munca, importanta experientei pentru cariera profesionala etc.

Toate acestea constituie elemente care vor facilita intr-o maniera directa procesul de tranzitie de la scoala la viata activa.

Beneficiar

Sample image

Universitatea „Danubius" din Galati

Parteneri

Activităţi

Rezultate