ID Grup ţintă Valoare
24 Elevi (învăţământ preuniversitar) 0
102 Personal din întreprinderi cu atribuţii de tutori/maiştri de ucenicie/mentori 0
114 Personal implicat în elaborarea şi avizarea CDL 0
116 Personal specializat în furnizarea de servicii de orientare şi consiliere profesională 0
129 Studenţi 0
132 Ucenici 0
141 Personal implicat în organizarea şi funcţionarea firmelor de exerciţiu 0
144 Tineri absolvenţi (în prima etapă a primului loc de muncă relevant) 0
180 Elevi inmatriculati in sistemul national de invatamant 0
181 Studenti inmatriculati in sistemul national de invatamant 500
182 Tineri absolventi  

Beneficiar

Sample image

Universitatea „Danubius" din Galati

Parteneri

Activităţi

Rezultate