ID Indicatori [1 output] Valoare
265 Numărul de sudenti sprijiniti în tranziţia de la şcoală la viaţa activă 200
266 Numărul beneficiarilor serviciilor de consiliere în carieră 300
268 Număr de participanţi la instruire – tranziţia de şcoală la viaţa activă 0
269 Număr de persoane care beneficiază de consiliere/orientare– tranziţia de la şcoală 0
270 Numărul de studii, analize, rapoarte, strategii – tranziţia de la şcoală la viaţa activă 0
271 Numărul parteneriatelor încheiate pentru schimb de experienţă şi bune practici-tranziţia de la şcoală la viaţa activă 0

 

ID Indicatori [2 result] Valoare
267 Ponderea elevilor/studentilor sprijiniti în tranziţia de la şcoală la viaţa activă care au obţinut un loc de muncă sau au participat activ la cursuri ulterioare 0
272 Număr de persoane care au beneficiat de consiliere/orientare şi au găsit un loc de muncă – tranziţia de la şcoală la viaţa activă 0
273 Persoane care au beneficiat de consiliere/orientare şi au continuat studiile – tranziţia de la şcoală la viaţa activă 0
274 Parteneri transnaţionali implicaţi în proiect - tranziţia de la şcoală la viaţa activă 0

Beneficiar

Sample image

Universitatea „Danubius" din Galati

Parteneri

Activităţi

Rezultate