Sustenabilitatea proiectului este concretizata in informatiile care au fost transmise catre grupul tinta in cadrul activitatii de consiliere si orientare profesionala.

Grupul tinta va beneficia de informatii adaptate la specificul individual al acestora in vederea facilitarii procesului de tranzitie de la scoala la viata activa. De asemenea, grupul tinta poate utiliza aceste informatii inclusiv dupa finalizarea perioadei de implementare deoarece aceasta activitate va continua inclusiv in perioada de sustenabilitate a proiectului.

Citește mai departe...

In elaborarea proiectului a fost tinut cont de principiul egalitatii de sanse, avandu-se in vedere Constitutia Romaniei, Strategia Nationala pentru Egalitate de sanse intre femei si barbati pentru perioada 2006 – 2009, legea 202/2002 republicata in 2007 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati, Directiva 75/117/CEE a consiliului din 10 februarie 1975 privind apropierea legislatiilor statelor membre referitoare la aplicarea principiului egalitatii de remunerare intre lucratorii de sex masculin si cei de sex feminin, Directiva 76/2007/CE privind punerea in aplicare a principiului egalitatii de tratament intre barbati si femei in ceea ce priveste accesul la incadrarea in munca, la formarea si la promovarea profesionala, precum si conditiile de munca, Directiva 78/2000/CE privind crearea unui cadru general in favoarea tratamentului egal privind ocuparea fortei de munca si conditiile de munca, Directiva 43/2000/CE cu privire la implementarea principiului tratamentului egal intre persoane, indiferent de originea rasiala si etnica si Regulamentul 1083/2006 al consiliului Uniunii Europene.

Citește mai departe...

Dezvoltare durabila Consiliul European de la Goteborg 2001 si cel de la Bruxelles – iunie 2005, au subliniat faptul ca dezvoltarea durabila este un principiu cheie al UE, de care trebuie sa se tina cont in definirea si implementarea diferitelor politici europene.

De asemenea, proiectul contribuie la dezvoltarea durabila prin atingerea prioritatilor stabilite in Agenda 21 – Planul Global de Actiuni pentru dezvoltare durabila in secolul 21, adoptat la Rio de Janeiro in 1992 si prin summitul mondial privind dezvoltarea durabila desfasurat la Johannesburg 2002.

Pe parcursul implementarii proiectului se va acorda o atentie considerabila principiului dezvoltarii durabile. Exista doua niveluri de implicare pentru respectarea acestui principiu:

1. Pe parcursul implementarii proiectului echipa de management va proceda la reciclarea deseurilor de hartie, la utilizarea cu responsabilitate a apei si a electricitatii. De asemenea, in cadrul tuturor achizitiilor pe care echipa de management le va realiza pentru implementarea proiectului va tine cont de modul de respectare a principiului dezvoltarii durabile de catre furnizorul de echipamente sau servicii.

2. In ceea ce priveste activitatile de consiliere si activitatea de practica realizate in cadrul proiectului se mentioneaza faptul ca se va aborda principiul dezvoltarii durabile in cadrul activiatilor de consiliere procedandu-se la realizarea de referinte clare cu privire la importanta acestui principiu in activitatea viitoare a studentilor. Inovare si tic Se va proceda in cadrul activitatii de consiliere la promovarea instrumentelor tic.

De asemenea, o sedinta de consiliere se va realiza exclusiv utilizand instrumentelor TIC. Aceasta reprezinta o modalitate concreta de integrare a acestor instrumente in procesul de implementare.

In cadrul stagiilor de practica vor fi integrate inclusiv competente care vizeaza utilizarea instrumentelor tic. Se va acorda o atentie speciala acestor competente in cadrul stagiilor de practica. Proiectul va beneficia de o pagina web care va fi utilizata pentru diseminarea informatiilor cu privire la activitatilor si rezultatele proiectului.

Se procedeaza astfel la promovarea instrumentelor tic in randul grupului tinta deoarece toate informatiile cu privire la activitatile si rezultatele proiectului vor fi diseminate prin intermediul paginii web.

De asemenea, un alt element care probeaza integrarea acestui obiectiv in procesul de implementare se refera la instrumentele utilizate de echipa de management. Aceasta activitate va avea integrate instrumente de tip tic in procesul de implementare.

Europa 2020 – proiectul constituie o masura activa de implementare a strategiei amintite prin prisma faptului ca obiectivele acestuia se incadreaza in una dintre principalele directii pe care strategia le vizeaza: ocuparea, incluziunea sociala si reducerea saraciei.

Prin asistarea studentilor in cadrul activitatilor de consiliere proiectul este complementar cu strategia anterior mentionata deoarece un astfel de proces contribuie in mod direct la insertia profesionala viitoare a membrilor grupului tinta si implicit la reducerea saraciei pe termen lung.

De asemenea, proiectul se adreseaza unuia dintre obiectivele fundamentale ale strategiei amintite, aceasta facand referire la numarul de persoane care participa la studii universitare. Se realizeaza acest lucru prin intermediul activitatilor de informare, consiliere si prin intermediul stagiilor de practica. Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013 – complementaritatea dintre proiectul propus si documentul programatic mentionat este relevata de faptul ca ambele vizeaza dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocuparii si incluziunea sociala.

Activitatile proiectului se inscriu in directiile anterior mentionate contribuind in mod direct la implementarea acestora. Activitatea de consiliere si stagiile de practica contribuie la dezvoltarea resurselor umane, implicit a studentilor iar o resursa umana competitiva contribuie intr-o maniera directa la atingerea obiectivelor mentionate in PND 2007 2013. Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 2007-2013 - prin activitatile de consiliere proiectul contribuie la dezvoltarea si folosirea eficienta a capitalului uman pe de o parte si la cresterea competivitatii economiei romanesti prin cresterea calitatii resurselor umane pe de alta parte. Conform celor anterior mentionate se afirma ca proiectul se inscrie in prevederile CSNR 2007 – 2013 deoarece activitatile proiectului vizeaza intocmai cresterea calitatii resurselor umane.

Programul Naţional de Reformă 2007 – 2010 – activitatile proiectului contribuie intr-o maniera directa la creşterea gradului de ocupare şi a ratei de participare pe piaţa muncii, stimularea ocupării forţei de muncă şi îmbunătăţirea calităţii resurselor umane.

Toate acestea constituie puncte de complementaritate intre prezentul proiect si documentul programatic PNR 2007 -2010 deoarece activitatea consiliere dar si activitatea de stagii de pratica contribuie intr-o maniera directa la facilitarea procesului de tranzitie de la scoala la viata activa, si implicit la cresterea gradului de ocupare. PRAO Bucuresti Ilfov – este un document care promoveaza incluziunea sociala, cresterea nivelului de angajabilitate, inclusiv pentru pentru tinerii care finalizeaza invatamantul initial.

Prezentul proiect, prin intermediul activitatii de consiliere contribuie intr-o maniera directa la toate aceste obiective. Complementaritatea este asigurata prin intermediul activitatilor realizate in cadrul proeictului – de informare, de consiliere, orientare si prin intermediul stagiilor de practica care contribuie in mod direct la reducerea disparitatilor dintre competentele pe care un student le dobandeste in timpul facultatii si competentele pe care angajatorii le solicita in momentul angajarii.

Proiectul contribuie astfel al cresterea gradului de angajabilitate pentru membri grupului tinta si la facilitarea procesului de tranzitie de la scoala la viata activa. Memorandumul Garantia pentru tineri - proiectul constituie o masura activa de indeplinire a obiectivelor asumate in cadrul acestui document. Complementaritatea dintre proiect si documentul anterior amintit este faptul ca ambele vizeaza tinerii dar si ocuparea acestora.

Activitatea de informare, de consiliere si stagiile de practica faciliteaza procesul de tranzitie de la scoala la viata activa contribuind astfel la insertia profesionala a tinerilor dupa finalizarea studiilor contribuind astfel la reducerea somajului in randul tinerilor.

Strategia de implicare in piata muncii a promotorului – promotorul este o institutie de invatamant superior care are ca principal obiectiv insertia profesionala dupa finalizarea studiilor a absolventilor. Aceasta activitate constituie un obiectiv principal. Proiectul constituie o masura activa de indeplinire a acestui obiectiv.

Promotorul a implementat o serie de proiecte finantate din POSDRU 2007 2013 iar toate aceste proiecte au vizat actiuni a carei finalitate a fost tranzitia de la scoala la viata active. Aceasta din urma constituie un element de complementaritate cu prezentul proiect.

Parteneriatul creat pentru implementarea proiectului este alcatuit din 2 entitati care sunt institutii de invatamant superior.

Ambele entitati procedeaza la realizarea de stagii de practica in prezent. Se poate mentiona ca exista experienta necesara pentru implementarea proiectului.

Se mentioneaza faptul ca insertia profesionala a studentilor dupa finalizarea studiilor constituie obiectivul final al intregii activitati pe care entitatile partenere o desfasoara. Acestea detin importante relatii de colaborare cu angajatorii din regiune deoarece in momentul de fata desfasoara stagii de practica cu proprii studenti.

Proiectul beneficiaza de abordare integratoare deoarece se procedeaza la realizarea unui birou de consiliere care va fi integrat in activitatea de baza a promotorului. Biroul de consiliere va fi sustinut din resurse proprii dupa finalizarea perioadei de implementare.

De asemenea, un alt element care probeaza abordarea integratoare se refera faptul ca activitatea de practica realizata in cadrul proiectului va fi recunoscuta in cadrul procesului educational. Stagiile de practica vor corespunde unui numar de credite in conformitate cu legislatia in vigoare si vor fi recunoscute de catre universitatea de provenienta a studentului.

Studentii care alcatuiesc grupul tinta vor proveni de la diverse facultati din cadrul promotorului sau partenerului proiectului.

PACHETUL DE FINANŢARE A PROIECTULUI

Valoarea totala a proiectului

9.690.000,00

Asistenţă financiară nerambursabilă solicitată

1.999.144,81

Beneficiar

Sample image

Universitatea „Danubius" din Galati

Parteneri

Activităţi

Rezultate