Europa 2020 – proiectul constituie o masura activa de implementare a strategiei amintite prin prisma faptului ca obiectivele acestuia se incadreaza in una dintre principalele directii pe care strategia le vizeaza: ocuparea, incluziunea sociala si reducerea saraciei.

Prin asistarea studentilor in cadrul activitatilor de consiliere proiectul este complementar cu strategia anterior mentionata deoarece un astfel de proces contribuie in mod direct la insertia profesionala viitoare a membrilor grupului tinta si implicit la reducerea saraciei pe termen lung.

De asemenea, proiectul se adreseaza unuia dintre obiectivele fundamentale ale strategiei amintite, aceasta facand referire la numarul de persoane care participa la studii universitare. Se realizeaza acest lucru prin intermediul activitatilor de informare, consiliere si prin intermediul stagiilor de practica. Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013 – complementaritatea dintre proiectul propus si documentul programatic mentionat este relevata de faptul ca ambele vizeaza dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocuparii si incluziunea sociala.

Activitatile proiectului se inscriu in directiile anterior mentionate contribuind in mod direct la implementarea acestora. Activitatea de consiliere si stagiile de practica contribuie la dezvoltarea resurselor umane, implicit a studentilor iar o resursa umana competitiva contribuie intr-o maniera directa la atingerea obiectivelor mentionate in PND 2007 2013. Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 2007-2013 - prin activitatile de consiliere proiectul contribuie la dezvoltarea si folosirea eficienta a capitalului uman pe de o parte si la cresterea competivitatii economiei romanesti prin cresterea calitatii resurselor umane pe de alta parte. Conform celor anterior mentionate se afirma ca proiectul se inscrie in prevederile CSNR 2007 – 2013 deoarece activitatile proiectului vizeaza intocmai cresterea calitatii resurselor umane.

Programul Naţional de Reformă 2007 – 2010 – activitatile proiectului contribuie intr-o maniera directa la creşterea gradului de ocupare şi a ratei de participare pe piaţa muncii, stimularea ocupării forţei de muncă şi îmbunătăţirea calităţii resurselor umane.

Toate acestea constituie puncte de complementaritate intre prezentul proiect si documentul programatic PNR 2007 -2010 deoarece activitatea consiliere dar si activitatea de stagii de pratica contribuie intr-o maniera directa la facilitarea procesului de tranzitie de la scoala la viata activa, si implicit la cresterea gradului de ocupare. PRAO Bucuresti Ilfov – este un document care promoveaza incluziunea sociala, cresterea nivelului de angajabilitate, inclusiv pentru pentru tinerii care finalizeaza invatamantul initial.

Prezentul proiect, prin intermediul activitatii de consiliere contribuie intr-o maniera directa la toate aceste obiective. Complementaritatea este asigurata prin intermediul activitatilor realizate in cadrul proeictului – de informare, de consiliere, orientare si prin intermediul stagiilor de practica care contribuie in mod direct la reducerea disparitatilor dintre competentele pe care un student le dobandeste in timpul facultatii si competentele pe care angajatorii le solicita in momentul angajarii.

Proiectul contribuie astfel al cresterea gradului de angajabilitate pentru membri grupului tinta si la facilitarea procesului de tranzitie de la scoala la viata activa. Memorandumul Garantia pentru tineri - proiectul constituie o masura activa de indeplinire a obiectivelor asumate in cadrul acestui document. Complementaritatea dintre proiect si documentul anterior amintit este faptul ca ambele vizeaza tinerii dar si ocuparea acestora.

Activitatea de informare, de consiliere si stagiile de practica faciliteaza procesul de tranzitie de la scoala la viata activa contribuind astfel la insertia profesionala a tinerilor dupa finalizarea studiilor contribuind astfel la reducerea somajului in randul tinerilor.

Strategia de implicare in piata muncii a promotorului – promotorul este o institutie de invatamant superior care are ca principal obiectiv insertia profesionala dupa finalizarea studiilor a absolventilor. Aceasta activitate constituie un obiectiv principal. Proiectul constituie o masura activa de indeplinire a acestui obiectiv.

Promotorul a implementat o serie de proiecte finantate din POSDRU 2007 2013 iar toate aceste proiecte au vizat actiuni a carei finalitate a fost tranzitia de la scoala la viata active. Aceasta din urma constituie un element de complementaritate cu prezentul proiect.

Beneficiar

Sample image

Universitatea „Danubius" din Galati

Parteneri

Activităţi

Rezultate