In elaborarea proiectului a fost tinut cont de principiul egalitatii de sanse, avandu-se in vedere Constitutia Romaniei, Strategia Nationala pentru Egalitate de sanse intre femei si barbati pentru perioada 2006 – 2009, legea 202/2002 republicata in 2007 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati, Directiva 75/117/CEE a consiliului din 10 februarie 1975 privind apropierea legislatiilor statelor membre referitoare la aplicarea principiului egalitatii de remunerare intre lucratorii de sex masculin si cei de sex feminin, Directiva 76/2007/CE privind punerea in aplicare a principiului egalitatii de tratament intre barbati si femei in ceea ce priveste accesul la incadrarea in munca, la formarea si la promovarea profesionala, precum si conditiile de munca, Directiva 78/2000/CE privind crearea unui cadru general in favoarea tratamentului egal privind ocuparea fortei de munca si conditiile de munca, Directiva 43/2000/CE cu privire la implementarea principiului tratamentului egal intre persoane, indiferent de originea rasiala si etnica si Regulamentul 1083/2006 al consiliului Uniunii Europene.

Principiul egalitatii de sanse va fi luat in considerare pe toata perioada de implemenare a proiectului. 50% din persoanele care au realizat cererea de finantare sunt persoane de sex feminin.

De asemenea, minim 35% din persoanele care vor alcatui echipa de implementare sunt persoane de sex feminin. Pentru recrutarea grupului tinta se va proceda la realizarea unei metodologii de selectie. Se va proceda la acordarea unui punctaj superior persoanelor care provin din randul grupurilor vulnerabile, acestea avand astfel prioritate la activitatile proiectului.

Aceasta este o dovada clara de integrare a obiectivului in procesul de implementare. De asemenea, 50% din persoanele care constituie grupul tinta vor fi persoane de sex feminin. In elaborarea si implementarea proiectului va fi aplicat si promovat principiul egalitatii de sanse, atat in realizarea activitatilor cat si in managementul proiectului. Vom asigura participarea fiecarei persoane eligibile, interesate de oferta proiectului, evitand orice discriminare pe motive de etnie, sex, religie, varsta, dizabilitati sau orientare sexuala.

Pe toata durata de implementare a proiectului vom respecta prevederile legislatiei in vigoare cu privire la egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati in domeniul ocuparii, nefacand nici o deosebire, excludere, restrictie sau preferinte, indiferent de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, gen, orientare sexuala, varsta, handicap, boala cronica necontagioasa, infectare HIV, apartenenta la o categorie defavorizata.

Beneficiar

Sample image

Universitatea „Danubius" din Galati

Parteneri

Activităţi

Rezultate